10 Srp

Akce: Teplý piknik Galibi

10-05-galibacky-piknik-na-babe-007

Galibi, vysokoškolský LGBT klub, vás zve na piknik, pořádaný v rámci Prague Pride týdne. Sejdeme se v 19:00 na Střeleckém ostrově pod vlajkou našeho klubu. Bílá s modrým znakem klubu. Je to vhodná příležitost potkat se nejen s členy klubu, našimi přáteli, ale i s dalšími návštěvníky ostrova. Společně tím oslavíme tento týden tolerance a respektu. Nealkoholické nápoje bude možné zakoupit na ostrově. Upečené koláče rádi přivítáme a ochutnáme.

Akce na Facebooku: https://www.facebook.com/events/909334352467344/

English: Galibi, the university LGBT club, invites you to a summer picnic organized within the Prague Pride week. Picnic starts at 19:00 on Střelecký island under the club flag. It can be recognized very easily – the flag is white with blue club symbol in the middle. This is a good opportunity to meet with club members, our friends and with other visitors on the island. Together we celebrate this week of tolerance and respect. Soft and alcoholic drinks can be purchased on the island. Pies and cakes are very welcomed.

Upozornění

Účastníci akcí klubu Galibi berou na vědomí, že mohou být ostatními účastníky pořizovány obrazové snímky či obrazové a zvukové záznamy zachycující účastníky. Účastníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby klub Galibi bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách klubu Galibi na internetové stránce www.galibi.cz. V případě vyjádření nesouhlasu k dosud uveřejněném záznamu na internetových stránkách klubu www.galibi.cz nechť dotčená osoba neprodleně kontaktuje vedení klubu.