18 Lis

Vyhlášení voleb do Představenstva Galibi 2022

Předseda klubu Galibi v souladu se stanovami a volebním řádem klubu vyhlašuje řádné volby do představenstva klubu Galibi pro volební období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024. Pro toto volební období se vyhlašují 3 mandáty v představenstvu.

Volby budou probíhat tajnou urnovou formou na vánočně laděném Druhostředečním setkání klubu.

Harmonogram:
18. 11. – 2. 12. 2022 do 17:00 Přihlašování kandidátů elektronickou formou
4. 12. 2022 po 17:00 Zveřejnění kandidátů a jejich představení (skrze webové stránky a Facebook)
14. 12. 2022 v 19:30 Začátek hlasování
14. 12. 2022 v 21:30 Ukončení hlasování
14. 12. 2022 mezi 21:30 – 22:00 Zveřejnění výsledků voleb

Obecné informace:
Zájemci o kandidaturu si o přihlašovací formulář napíší na e-mailovou adresu predseda@galibi.cz a po vyplnění jej zašlou zpět.
Kandidovat do představenstva nebo hlasovat může pouze člen klubu GALIBI.