24 Lis

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO PŘEDSTAVENSTVA GALIBI

Předseda klubu Galibi v souladu se stanovami a volebním řádem vyhlašuje dne 24/11/2019 doplňovací volby do představenstva klubu Galibi. Obsazuje se 1 uvolněný mandát po rezignaci člena představenstva.

Volby proběhnou dle následujícího harmonogramu:

24/11 – 4/12/2019 (do 18:00) Přihlašování kandidátů písemnou formou,

4/12/2019 (po 18:00) seznámení s přihlášenými kandidáty – skrze FB skupinu, FB stránku a web,

11/12/2019 mezi 20:00 až 22:00 volba v doplňovacích volbách skrze tajné urnové hlasování na Pravidelném setkání/Vánočním večírku Galibi.

Zajištěním průběhu voleb byla představenstvem pověřena členka Lucie Bartůňková.