23 Lis

Řádné volby do představenstva Galibi

Předseda klubu Galibi v souladu se stanovami a volebním řádem klubu vyhlašuje řádné volby do představenstva klubu Galibi pro volební období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022. Pro toto volební období se vyhlašují 3 mandáty v představenstvu. Volby budou probíhat tajnou elektronickou formou.

Harmonogram:
23. 11. – 2. 12. 2020 do 17:00
-> Přihlašování kandidátů elektronickou formou
2. 12. 2020 po 17:00
-> Zveřejnění kandidátů a jejich představení (skrze webové stránky a Facebook)
9. 12. 2020 v 17:00
-> Začátek elektronického hlasování
16. 12. 2020 v 17:00
-> Ukončení elektronického hlasování
16. 12. po 17:00
-> Zveřejnění výsledků voleb (prostřednictvím Facebookové stránky a webu)

Obecné informace:
kandidovat do představenstva nebo hlasovat může pouze člen klubu
– kandidáti do představenstva si o přihlašovací formulář napíší na e-mailovou adresu predseda@galibi.cz a po vyplnění jej zašlou zpět
– po zveřejnění kandidátů a ještě před začátkem hlasování obdrží každý člen e-mail s přesnějšími informacemi a pokyny pro hlasování