10 Led

Ustavující schůze Představenstva Galibi 9. 1. 2017

Ustavující zasedání Představenstva klubu Galibi proběhlo 9. ledna 2017. Svolavatelem schůze byl Ladislav Lázňovský (předseda v předcházejícím funkčním období).

Přítomní členové Představenstva:
Ladislav Lázňovský
Lucie Bartůňková
Kateřina Zapletalová
Martin Kašpar
Daniel Mencl

Nepřítomní: nikdo

Hosté:
Paul Král, člen organizace

Vzhledem k trvajícímu pozastevní klubu Galibi nebylo možné na schůzi právoplatně zvolit předsedu klubu, hlasováním se Představenstvo Galibi shodlo, že novou předsedkyní se stane Lucie Bartůňková (s poměrem hlasů 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) a
místopředsedou Ladislav Lázňovský (5-0-0).

Zápis ze schůze ke stažení zde: Ustanovující zasedání Představenstva klubu Galibi