17 Čvn

Schůze Představenstva Galibi 16. 6. 2017

Schůze Představentsva Galibi proběhla 16. června 2017 v Klubu 21 v Praze. Svolavatelem schůze byla Lucie Bartůňková, dočasně pověřená Prezidentem SU k výkonu práv a povinností předsedy klubu Galibi.

Přítomní členové Představenstva: Lucie Bartůňková, Martin Kašpar, Kateřina Zapletalová.

Omluvení členové: Ladislav Lázňovský, Daniel Mencl

Přítomní hosté: Václav Starý (člen Organizace)

Program schůze:

Volba předsedy – navržená kandidátka Lucie Bartůňková byla zvolena poměrem hlasů 3-0-0.

Volba místopředsedy – z důvodu nepřítomnosti kandidáta se volba neuskutečnila.

Zápis ze schůze ke stažení zde.