12 Úno

Akce: Galibi běží pro Zoo

Zveme všechny Galibáky na 3. ročník akce Běh pro Zoo Praha, který pořádá spolek Drosophila a Pedagogická fakulta, a který se uskuteční v neděli 23. dubna.

Běží se na 5 nebo 10 km po asfaltových nebo zpevněných cestách v rovinatém terénu. Pro děti jsou připraveny závody na 300 – 900 m. Čas bude počítat certifikovaná čipová časomíra, moderátorkou celé akce letos bude Markéta Ježková z Evropy 2.

Startovné je určeno na 150 Kč bez trička, 350 Kč s tričkem. Výtěžek ze startovného bude věnován na projekt Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“. Pokud na akci přinesete starý mobil i s baterkou, bude vám na místě navráceno 100 Kč ze startovného.

Registrace na běh je již spuštěna, přihlásit se můžete na www.behprozoo.cz, kde také naleznete další informace. Do kolonky „Oddíl“ při registraci napište Galibi (a na akci nezapomeňte přijít v klubovém tričku)!

Důležité – Pokud se necítíte na běh, varianta chůze či rychlochůze se také počítá! …Děláme to pro zvířátka, ne abychom si zničili zdraví ;-)

Upozornění

Účastníci akcí klubu Galibi berou na vědomí, že mohou být ostatními účastníky pořizovány obrazové snímky či obrazové a zvukové záznamy zachycující účastníky. Účastníci souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby klub Galibi bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy, na nichž jsou návštěvníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách klubu Galibi na internetové stránce www.galibi.cz. V případě vyjádření nesouhlasu k dosud uveřejněném záznamu na internetových stránkách klubu www.galibi.cz nechť dotčená osoba neprodleně kontaktuje vedení klubu.