23 Úno

Doplňovací volby do představenstva

%%wppa%% %%photo=3461%% %%size=0.5%% %%align=center%%

Vyhlášení voleb:

Dle interního předpisu Volební řád vyhlašuji, podle §2 odst. 1 a podle §2 odst. 4, doplňovací volby do představenstva vysokoškolského LGBT klubu Galibi. Počet doplňovaných mandátů je 3. Volby vyhlašuji v termínu od 24. 2. 2014 do 12. 3. 2014, kdy 24. 2. 2014 začíná přihlašování kandidátů, které bude uzavřeno 2. 3. 2014. Od 3. 3. 2014 začne uveřejňování kandidátů a jejich prezentace. Samotné volby proběhnou 12. 3. 2014 od 20:00 hod. do 22:00 hod.

Volby budou probíhat v rámci březnového druhostředečního setkání a to formou urnového hlasování. Každý oprávněný volič má právě 3 hlasy. Oprávněným voličem se rozumí každý řádně přihlášený člen klubu. Volební seznam se uzavírá v 0:01 24.2.2014. Každý nově přijatý člen, po tomto datu, nemůže kandidovat a volit v těchto volbách.

Přihláška každého kandidáta musí splňovat tato kritéria: jméno, příjmení, ID (doplní volební komise) a písemný souhlas s kandidaturou. Písemný souhlas znamená, že na přihlášce musí být uvedena tato věta: Souhlasím s kandidaturou v doplňovacích volbách do představenstva vysokoškolského LGBT klubu Galibi. Dále se kandidát představí voličům formou cca 100 slov. Doporučujeme kandidátům, aby v představení byl uveden důvod kandidatury, slovní sebeprezentace, co dělají, případně zájmy a jaký mají vztah k univerzitám v ČR (student, absolvent, co studoval, titul apod.). Celá přihláška musí být opatřena podpisem kandidáta a osobně předána do rukou předsedy klubu, nebo naskenována a zaslána na email predseda@galibi.cz, a to nejpozději do 2. 3. 2014 do půlnoci.

Do volební komise, zajišťující řádný průběh doplňovacích voleb, byli ustanoveni Ladislav Lázňovský a Radovan Lupták.

V Praze, dne 23. 2. 2014

Ladislav Lázňovský – předseda klubu Galibi