22 Úno

Druhostředeční setkání + Doplňovací volby

Uvolnili se nám 3 mandáty v představenstvu a předseda je povinen vyhlásit doplňovací volby. Tyto volby se uskuteční během druhostředečního setkání, kde se vyjádří členská základna. Během doby, než se volby uskuteční, vám představíme přihlášené kandidáty. Upozorňujeme, že tentokrát se setkání spojené s doplňkovými volbami koná v kavárně, restauraci a klubu StaGe. Podrobnosti ohledně voleb si přečtěte níže!

Vyhlášení voleb:

Dle interního předpisu Volební řád vyhlašuji, podle §2 odst. 1 a podle §2 odst. 4, doplňovací volby do představenstva vysokoškolského LGBT klubu Galibi. Počet doplňovaných mandátů je 3. Volby vyhlašuji v termínu od 24.2.2014 do 12.3.2014, kdy 24.2.2014 začíná přihlašování kandidátů, které bude uzavřeno 2.3.2014. Od 3.3.2014 začne uveřejňování kandidátů a jejich prezentace. Samotné volby proběhnou 12.3.2014 od 20:00 hod. do 22:00 hod.

Volby budou probíhat v rámci březnového druhostředečního setkání a to formou urnového hlasování. Každý oprávněný volič má právě 3 hlasy. Oprávněným voličem se rozumí každý řádně přihlášený člen klubu. Volební seznam se uzavírá v 0:01 24.2.2014. Každý nově přijatý člen, po tomto datu, nemůže kandidovat a volit v těchto volbách.

Přihláška každého kandidáta musí splňovat tato kritéria: jméno, příjmení, ID (doplní volební komise) a písemný souhlas s kandidaturou. Písemný souhlas znamená, že na přihlášce musí být uvedena tato věta: Souhlasím s kandidaturou v doplňovacích volbách do představenstva vysokoškolského LGBT klubu Galibi. Dále se kandidát představí voličům formou 100 slov. Doporučujeme kandidátům, aby v představení bylo proč kandidují, kdo jsou, co dělají, případně zájmy a jaký mají vztah k univerzitám v ČR (student, absolvent, co studoval, titul apod.). Celá přihláška musí být opatřena podpisem kandidáta a osobně předána do rukou předsedy klubu, nebo naskenována a zaslána na email predseda@galibi.cz, nejpozději do konce dne 2.3.2014.

Do volební komise, zajišťující řádný průběh doplňovacích voleb, byli ustanoveni Ladislav Lázňovský a Radovan Lupták.

V Praze dne 23.2.2014

Ladislav Lázňovský – předseda klubu Galibi